Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie nelfarma.eu mają wyłącznie charakter informacyjny, poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub jakiejkolwiek innej ofert, jak również nie mogą zostać uznane za poradę, konsultację czy rekomendację o charakterze medycznym, farmaceutycznym, dietetycznym, kosmetologicznym i nie zastępują profesjonalnego doradztwa, konsultacji, porad medycznych, farmaceutycznych, dietetycznych lub kosmetologicznych, które mogą być dokonywane tylko przez uprawnione do tego podmioty. Treści zawarte na stronie nelfarma.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako sugerowanie leczniczych właściwości produktów lub posiadających cechy zapobiegania chorobom. Przed użyciem każdego produktu należy dokładnie i uważnie zapoznać się z etykietą produktu i/lub załączoną do niego ulotką producenta. Wszystkie informacje zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, przy czym Nelfarma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Nelfarma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na tej stronie internetowej. Nelfarma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji zamieszczonych na stronie, skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych na Stronie.