Szczęśliwe dzieciństwo to udany start w dorosłe życie!

Wszystkim Dzieciom Dużym i Małym życzymy

radości i śmiechu w domu,

przyjaciół wesołych i wspaniałych,

lodów i słodyczy od groma,

nauki w szkole przyjemnej i łatwej,

oraz wymarzonych prezentów co niemiara!

A DOROSŁYM PRZYPOMINAMY PODSTAWOWE PRAWA DZIECKA!

♥ Prawa osobiste:

 • PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU,
 • PRAWO DO TOŻSAMOŚCI (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • PRAWO DO WOLNOŚCI, GODNOŚCI, SZACUNKU, NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ,
 • PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, SUMIENIA I WYZNANIA,
 • PRAWO DO WYRAŻANIA WŁASNYCH POGLĄDÓW i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym
 • PRAWO DO WYCHOWYWANIA W RODZINIE I KONTAKTÓW Z RODZICAMI, także w przypadku rozłączenia z nimi,
 • PRAWO DO WOLNOŚCI OD PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ,

 ♥ Prawa socjalne:

 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • PRAWO DO WYPOCZYNKU I CZASU WOLNEGO.

♥ Prawa kulturalne:

 • prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.

♥ Prawa polityczne:

 • prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

A dla dzieci polecamy opracowaną przez UNICEF książeczkę o prawach dziecka. Kliknij i pobierz.